Tehnološka igralnica

Gre za okolje, kjer lahko spoznavate in preskušate različne tehnologije in platforme (igrala) za razvoj inovativnih rešitev na področju pametnih mest in skupnosti.

Tržnica rešitev

Digitalna tržnica je spletni prostor, kjer lahko najdete različne rešitve s področja pametnih mest in skupnosti. Svoje rešitve lahko tudi delite in jih promovirate.

SRIP PMiS

Področne vertikale

Zaradi medsebojne prepletenosti področij in povezanosti z IKT horizontalno mrežo ter povezljivosti z drugimi strateškimi razvojnimi partnerstvi, predstavljajo vertikalna področja SRIP-PMiS pomemben člen v umeščanju Slovenije kot zelene, aktivne, zdrave in digitalne regije z vrhunskimi pogoji za ustvarjanje in inoviranje na globalni ravni. Razvoj bo usmerjen v srednje in visoko tehnološke nišne rešitve, za primerjalno majhna urbana okolja, regulirana z različnimi predpisi in pogoji, ki jih je potrebno upoštevati pri njihovem razvoju.

  • Ekosistem pametnega mesta
  • Energetska in druga oskrba
  • Kakovost urbanega bivanja
  • Mobilnost, transport in logistika
  • Varnost
  • Zdravje

Imate vprašanje?

Kontaktirajte nas

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.