Tržnica rešitev

SRIP pametna mesta in skupnosti

O tržnici rešitev

Digitalna tržnica je spletni prostor, kjer lahko najdete različne rešitve s področja pametnih mest in skupnosti.

Skupnosti

Skupnosti so razvrščene po ključnih domenah pametnega mesta:

 • upravljanje z viri in infrastrukturo (npr. rešitve s področja energetike),
 • zdravo in aktivno življenje (npr. rešitve za oddaljeno oskrbo bolnikov ali razne rešitve za spodbujanje zdravega in aktivnega življenja),
 • pridelava in oskrba (npr. rešitve s področja agrikulture),
 • skrb za okolje in kvaliteta bivanja (npr. rešitve na področju ravnanja z odpadki),
 • rešitve s področja mobilnosti, logistike in transporta (npr. rešitve s področja upravljanja prometa),
 • varnost in zaščita (npr. podpora ravnanju ob naravnih nesrečah),
 • vključenost in soodločanje (npr. rešitve, ki spodbujajo k večji vključenosti in angažiranosti družbe) ter
 • zaposlovanje in razvoj gospodarstva (npr. rešitve za pomoč pri iskanju kadrov in zaposlitvenih možnosti).

Tipi rešitev

Na tržnici lahko objavljate celovite rešitve, mobilne aplikacije, spletne portale, podatke in storitve ter strojne opremo, naprave in senzorje.

 • celovite rešitve,
 • mobilne aplikacije,
 • spletne portale,
 • podatke in storitev ter
 • strojno opremo, naprave in senzorje.

Pregled in iskanje rešitev

Tržnica rešitev omogoča pregled vseh objavljenih rešitev in filtriranje glede na ključne besede, tipe in skupnosti rešitev.
Vpišite ključno besedo oz. s klikom izberite željene tipe in skupnosti rešitev.

 

Pogosta vprašanja

Uporaba tržnice rešitev je enostavna in intuitivna, kljub temu je spodaj zbranih nekaj najbolj pogostih vprašanj pri njeni uporabi.